TV für alle TV serie in 15 episodes, ZTV 1995

Written and directed by Mikael Ericsson Peter Wahlbeck

Plot Summary for "TV für alle"
In brief this series with a total running time of five hours is about Disco Duck's hunt for a mysterious Snorkel Man who will come with instructions from the other side of reality. The Snorkel Man gets lost when he is saved by the Dog Girls. At the same time Dragan catches a pig Milos met in Cairo after he and Dragovina robbed the alcoholic rock star Benny the Cat. Dragan "tabacs" into coma by The Tabac Man and Santa. Svempa, head of the TV show Studio Konkret, hears about The Snorkel Man, gets kidnapped by Evil Ragnar and tortured with an iron in the fox boat and transformed to Donald Duck. Ducky's fox mother arrives to the santa cabin for the annual Christmas swallowing. Hasse-Klas and Bengt becomes rice pudding.Quicktime-movies:


TV für alle
TV für alle trailer

TV für alle seans
TV für alle festival
TV für alle ankh-an


Cast overview:
Peter Wahlbeck, Jonathan Krite, Mikael Reuter, Ted Åström, Olivia Strömberg,
Ockie Nidsjö, Mikael Ericsson, Paul Fried, Hans Bertilson

rest of cast listed alphabetically
Anna Ahnstedt, Ricki Aresu, Micke Brinkenstierna, Christian Cavallin, Margareta Ek, Johan Elofsson, Kamilla Eriksson, Pelle Hörmander, Ola Ingvarsson, Caroline Landberg, Karin Larsson, Anna-Karin Palm, Anna Karin Palmgren, Peter Siepen, Jackie Sofronenkoff, Anders Sundvall, Mats Wirack, Mikael Ögren, Maria ÖsterbergTV SATIR TRÄFFAR MITT I PRICK

Johan Lundberg, Svenska Dagbladet 1 februari 1996


De mest träffande beskrivningarna av det svenska 90-talet finns inte inom litteraturen, utom inom TV-satiren. Den har radikalt brutit med folkhemskomikens svartvita världsbild och skildrar en värld i vilken ingenting är vad det synes vara.

Den Stora Samtidsromanen har ju under de senaste decennierna hunnit efterlysas åtskilliga gånger av diverse kulturskribenter för att nu inte tala om hur man i dylika ordalag i förlagsreklamen beskriver varje aldrig så illa skriven berättelse som utspelar sig på Café Opera. Utan att förringa de verkligt ambitiösa och i några fall riktigt lyckade skönlitterära projekt som under 80- och 90-talen gjorts i syfte att skildra samtiden, kan man inte komma ifrån att de mest träffsäkra och inflytelserika beskrivningarna av det svenska nuet under 90-talets första år återfunnits inom ett helt annat medium, nämligen TV-satiren. [.] Med tanke på detta kan det förefalla helt logiskt att de kulturprodukter som mest effektivt belyser samtiden utspelar sig i miljöer där massmediala bilder skapas; i radio- respektive TV-studior.

Det senare är fallet även med Peter Wahlbecks och Mikael Ericssons serie "TV für Alle", som under hösten 1995 sändes i Z-TV i 14 avsnitt på vardera 30 minuter. På ett sätt som leder tankarna till Percy Nilegårds försök i "NileCity 105,6" att etablera en ny radiokanal, byggs "TV für Alle" upp kring producenten Svempa (Ted Åström) och hans kamp för att höja tittarsiffrorna till programmet Studio Konkret, ett aktualitetsmagasin vars betoning av det på en gång slagkraftiga, underhållande och informativa känns igen ifrån den senaste uppsjö av debatt- och infotainment-program, ledda av Robert Aschberg, Siwert Öholm, Karin Pettersson och allt vad de heter. Nu finns det förvisso också på betydande olikheter mellan Wahlbecks/Ericssons serie och programmen om Glenn Killing. Så arbetar den förra inte bara med mindre budget utan också med betydligt mindre subtila medel, med större känslomässiga utspel samt med en på det hela taget mer egensinnig och vågad estetik, vilken lika ofta kan avsätta rena magplask som lysande resultat. Denna estetik skulle kunna sammanfattas med ordet konstruktion. Och då avser jag inte bara intrigen, som har så många förgreningar att det är omöjligt att på ett någotsånär begränsat utrymme göra reda för vad TV-serien egentligen handlar om. Ett företag som ytterligare försvåras av det lätt besynnerliga tilltaget att låta vissa sekvenser repriseras mellan olika avsnitt, något som inom den fiktiva ramen förklaras med att de "Anna-Greta Leijon-lådor", som har en så central funktion i handlingen är försedda med så kallade stargates, vilka möjliggör förflyttningar i tid och rum. Nej, draget av konstruktion vidlåter även många av seriens figurer (som nästan alla gestaltas av Wahlbeck själv), av vilka ett flertal har något iögonfallande opersonligt och massmedieanpassat över sig. Det gäller inte minst seriens mest träffsäkert framställda gestalter, till exempel militären och missnöjespolitikern Sperling von Glück, en robotliknande uppenbarelse som på ett formelmässigt sätt säger exakt vad det som politiker förväntas säga, dock med den viktiga skillnaden att detta i von Glücks fall tenderar att urarta i riktning mot det direkt fascistoida.

Det sätt på vilket den till synes nyktra samhällsanalysen spårar ur hos von Glück är på sätt och vis belysande för olikheterna mellan dagens komik och äldre humorister som Hasse & Tage, vars enkla uppspaltning mellan det goda och det onda kan ses som karakteristiskt för 60- och 70-talets samhällsklimat i stort, där världen (vare sig man betraktade den från vänster eller från högerhåll) lät sig beskrivas i entydiga kategorier. Mot detta kan ställas figurer som von Glück, som präglas av en grundläggande ambivalens. Denna tvetydighet föds i sin tur ur den erfarenhet som kanske mer än någonting annat kännetecknar 90-talets samhällsklimat: att ingenting egentligen är vad det synes vara. Lika konstruerad som Sperling von Glück ter sig Hasse Klas, den nya programledaren i Studio Konkret, vilken i Wahlbecks tappning formar sig till en roande parodi på TV-journalisters retorik, och i synnerhet på kvällstidningsmässigt sönderhackade och ofta nästan helt obegripliga språk som talas av programledare av Siwert Öholms sort. Också i denna serie är kvaliteterna alltså till stora delar avhängiga inte i första hand av att vi som betraktare solidariserar oss med en tydlig urskiljbar ideologisk kärna, utan snarare av skådespelarnas tonsäkra återgivning av olika samtida idiom. Förutom de ovan nämnda figurerna bör i detta sammanhang nämnas ytterligare några lysande parodier, till exempel Wahlbecks porträtt av konstnären som tror sig provocera genom att arbeta med kroppsvätskor, eller seriens kanske roligaste karaktär: den aldrig svarslöse taxichauffören och massören Dragan.

Men "TV für Alle" fungerar också som en samtidskommentar på ett annat plan: genom sitt formspråk, och i synnerhet genom sina genomarbetade bildkompositioner, som har något påfallande suggestivt och drömskt över sig, och som kännetecknas av en estetik som leder tankarna till primitiva religiösa föreställningar. Det sistnämnda är avläsbart bland annat i den framträdande roll som de egyptiska pyramiderna spelar i serien, men också i den betydelse som rituella handlingar överhuvudtaget har i intrigen samt i den numinösa karaktär som tillskrivs diverse föremål som brödrostar, olika typer av lådor, kristaller etc. Utgår man från denna seriens fokusering på drömmen och riten, skulle "TV für Alle" kunna beskrivas som präglad av en nedåtgående rörelse, ned mot ett slags arketypisk nivå i medvetandet, låt vara att det i Wahlbecks/Ericsons fall handlar om ett medvetande som är helt format av skräpkultur, något som inte minst avspeglas i den seriefigursliknande gestalter som serien byggts upp kring, Tabacmän, Snorkelmän, tomtegubbar och så vidare, samt i den roll som dessa figurers attribut gummihandskar, slalomglasögon, prydnadstallrikar, rakskum, strykjär spelar för handlingen. Det sätt på vilket all den kitsch förlänas en närmast sakral betydelse, känns igen från en bildkonstnär som Jeff Koons (som talande nog är upphovsman till den installation i vilken Snorkelmannen dumpas i seriens slut) såväl såväl som från amerikanska TV-serier som "Twin Peaks" och "Wild Palms". I likhet med de senare kan "TV für Alle" ytterst sägas rikta uppmärksamheten mot betydelseproduktionen i den moderna världen, något som i detta fall åskådliggörs genom att skräpkulturens ikoner skrivs in i en begreppsvärld vars grundläggande mönster knyter an till bland annat just religiösa föreställningar.

På ett liknande sätt kan man uppfatta seriens medvetet överdrivna användande av "spänningsskapande" grepp, till exempel övernaturliga inslag, intrigmakeri, sammansvärjningar, konspirationer och så vidare. Även i detta fall rör det sig om ett sätt att beskriva verkligheten som inte bara typiskt för det populärkulturella berättandet som sådant, utan som är utmärkande också för hur verkligheten uppfattas av den moderna människan. Ty vad som kännetecknar hennes situation, det är framför allt en ideologiernas och religionernas död, vilken givit fritt spelrum åt diverse mer eller mindre spektakulära (och inte sällan konspirativt inriktade) teorier, vilka förenas av en strävan att skriva in den enskilda människans öde i ett större sammanhang: varje händelse, hur trivial den än kan synas, fylls med mening och syfte. Ungefär som den gummihandske som i en drömlik sekvens i seriens slutskede dras genom ett grind galler, denna bild som när TV:n släckts dröjer sig kvar i medvetandet, pockande på att uttolkas men samtidigt så iögonenfallande tömd på allt vad betydelse heter.

Johan Lundberg, Svenska Dagbladet 1 februari 1996


Avsnitt 1 - The Snorkelman is back

Santa kommer ut ur kylskåpet, blåser i skägget och hostar. Disco Duck hälsar honom välkommen till jorden. Disco Duck säger att människorna behöver Santa. Rävarna står vid hamnen. Dom ska åka taxi med Dragan. Dom ska till Ormsjön, tur och retur: dyrt! Dragan kör. Klagan på allt och alla. Han får beröm i en tidning och får pengar av Svempa, som jobbar på Studio Konkret. Rävarna börjar bli irriterade, Dragan också. Dragan släpper av rävarna vid Ormsjön. Disco Duck säger till rävarna att han behöver dem. Snorkelmannen är på övervåningen, rävarna får inte träffa honom fast dom vill det. Snorkelmannens koleravirus måste torka först. Disco Duck säger att dom får komma tillbaka om tre dagar. Ett strykjärn kommer ner från taket. Konstiga ljus. Arne Duck ger rävarna strykjärnet. Tomten smyger omkring runt Dragans taxi, Dragan blir rädd. Dragan kör tillbaka rävarna till hamnen. Benny the Cat har möte med det nya bandet. Taktiksnack med grabbarna. Milos och Dragovina bråkar i en taxi. Kairo + Pyramid = Överblick.

Avsnitt 2 - The pig pusher

Milos är i Kairo. Eddie the pig blandar ut whiskey med Rehabnypnol (knark). Milos blir drogad på Nilen i en båt. För mycket hasch säger någon. Milos blir rånad av man från Kairo, Eddie the pig springer iväg. 70-tals inledning. Tabacmannen måste åka till Kairo och hämta Disco Duck #1 kläder. Tomten hjälper honom att komma in i Anna-Greta Lejon lådan. Arne Isacsson (den store travpoeten) åker taxi med Dragan. Dragan berättar att han också är författare, han skriver om pizzor och allt som har med dem att göra. Studio Konkret. Konstnären Mats Power är där, han blir förnedrad av Bengt, programledaren som sedan får en utskällning av Svempa som är TV-producent på Studio Konkret. Arne Isacsson bjuder in Dragan på lite hästvin. Arne behöver inge kjoltyg. Arnes tre S: Sedel, Sadel och Sulky. Dragovina väntar, Dragan blir sen, dricker hästvin. Sen hämtar han Dragovina och dom åker iväg. Regn, åska, blixt. Eddie the pig springer på vägen. Dragan plockar upp Eddie the pig som berättar att han har en miljon dollar och sprit i sin väska. Dom lurar ner grisen i bagaget och sen slutar det.

Avsnitt 3 - Snaran dras åt

Dragan kommer till sitt gömställe med grisen i bagaget. Dom öppnar grisens väska och hittar en uppblåsbar resemus, en tallrik med Olof Palme på, sprit, pengar och en "minibag of laugh". Dragan sitter i en soffa och äter popcorn Hasse Klas är på en sopstation och gör ett repotage om sopor och vad som händer med dem. Det finns en ugn, och en annan ugn. Dragan kommer hem till Svempa för att ge honom massage, det får han. Ont får han också. Benny the Cat tar upp två liftarbrudar som också ska till Skövde. Indianen sjunger indiansång och blir kallad för vargtass, men tar illa vid då han tycker att vargtass var en bög. Benny letar katt. Benny the Cat blir intervjuad av lokalpressen i Skövde. Dragan sjunger den berömda "Hurra, hora" sången i sin taxi.


Avsnitt 4 - Rock N Roll, grovrent och lite Rehabnypnol

Dragan pratar om sin far, sen om sin taxirörelse. Milos går omkring på Kairos gator, kommer till ett hotell och frågar efter Eddie the pig. Sen åker han hiss inne i hotellet. Gömmer två flaskor på en skum toalett. Sedan hittar han skum i en korridor, springer iväg. Tabacmannen är på samma hotell. Hittar spriten som Milos gömde på toaletten. Disco Duck #2 står vid Anna-Greta Lejon lådan och slår med två träskor på lådan, samtidigt som han säger "We call on Tabacman, we call on Tabacman, Tabacman come home, Tabacman come home". Då kommer Tabacmannen (stargate:andes) genom Anna-Greta Lejonlådan och han har med sig Disco Duck #1 kläder. Eftersom Tabacmannen har skött sig så bra så får han en present. Han ska äntligen få träffa en flicka, han kommer att träffa henne på Matpunkten. Han får ha sex med henne men han måste använda kondom för han är ju inte i sitt hemland. Han är ju utomlands. Benny the Cat från New York spelar live på Pub 88 i Skövde. Rock N Roll. Någon kommer in och tutar och förstör, bråk uppstår. Arne är där och han är full också, han förolämpar Benny the Cat. Ett disco tar genast vid, folk börjar dansa. Mia och Bella tar med sig Mr Swampson från Pub 88 och dricker glögg med honom, sen våldtar dom honom. Mr Swampson bara gapar (Det gör han alltid).

Avsnitt 5 - Storstryk für alle

Studio Konkret. Bodil Smith är hos Bengt och berättar att hon blivit slagen av sin man och tänker gå ifrån honom. En os av vax. Klagan klagar på mjölk- paketen. Det ska inte byggas några jävla lådbilar. Jesus Kristus är på väg till Runars balkong, för att där skjuta rådjur. Sonny kommer till Tabacmannen för att sälja Tabac. Sonny är den bästa langaren som Tabacmannen har träffat. Otto, bartendern på Pub 88 super ner Benny the Cat ännu mer. Travarne sitter och skrattar i Dragans taxi. Dragan och Dragovina ska hämta Benny the Cat på Pub 88 och släpar in honom i taxin, Benny the Cat är medvetslös. Dragan drar ut Benny the Cat's guldtänder med en skruvmejsel och dumpar honom i ett dike. Dragan åker hem och spelar på sin orgel och sjunger om Bali.

Avsnitt 6 - Melodier kring Chopin

Hasse Klas får ta över Bengts program på Studio Konkret. Hasse Klas är mycket enklare och mänskligare än Bengt och ska därför höja tittarsiffrorna. Santa och Tabacmannen hittar Benny the Cat i diket där Dragan och Dragovina dumpade honom. Benny the Cat berättar att dom har tagit hans guldtänder och ber om hjälp, Santa och Tabacmannen tar genast upp jakten efter guldtänderna. Svempa spelar piano för Anita, som blev änka när Kristian dog. Sen dricker dom kaffe, Bengt är det stora problemet. Arne Tvåholt kommer till tomtestugan och blir drogad med en snorkelmannapissesup som fövandlar honom till en anka, han är nu Arne Duck. Disco Duck försöker lära upp Arne Duck i ljusrummet i kaban. Tabacmannen och Santa förföljer Milos och Dragovina. Reunion! Dragan visar Milos grisen som han har i bagageluckan. Milos slår Eddie the Pig.

Avsnitt 7 - Allt går som planerat

På Studio Konkret målar gymnasieelever dekoren. Svempa kommer in och vill ha Svensk furu och järnmalm. Svempa blir sur på Bengt och river ner dekoren. Svempas kontor om en halvtimme. Sperling von Glück diskuterar med sminkdamerna om mediasverige. Anita och Svempa diskuterar problem: Bengt. Sperling von Glück övar tal hos sminkdamerna. Santa och Tabacmannen är vid Dragans gömställe och smyger. Svempa och Anita berömmer Hasse Klas för hans tidigare jobb, vill ge honom mer jobb. Milos vill till Barbados. Hasse Klas blir gärna programledare, men behöver inte mer betalt för det. Dragan jagar Eddie the Pig som springer omkring i källaren i Dragans gömställe. Dragan fångar grisen och hänger upp honom på en krok. Dragan vet att Eddie the Pig mördade Olof Palme. Tage Erlander är grisens kumpan, tror Dragan. Svempa bjuder ut Anita på lunch på en strandkrog utanför Stockholm. Grisens väska är full av material som bevisar att han vet vem som dödade Olof Palme. Milos och Dragovina hämtar de nya Anna-Greta Lejonlådorna. Sperling von Glück övar i studion inför valet. Tomten och Tabacmannen är hos Dragan, det lyser i tomtens skägg och dom övermannar Dragan och sprutar skum i hans mun så att han blir förlamad, sen hittar Tabacmannen dödslådan "The Deathbox" i Dragans taxi, som han ska ge till The Duck. Sen åker dom till Matpunkten för att Tabacmannen ska köpa kakor och Juice (250 kronor), det är då han träffar Gun. Tabacmannen och Santa kör hem Gun och förklarar på vägen att dom är slavar som jobbar åt Disco Duck som är deras guru. The Duck vill hjälpa dom fattiga och barnen. Milos och Dragovina hittar den tabac:ade Dragan som ligger förlamad på golvet. Tabacmannen och Gun pratar om en staty som står ute på ett torg som man ser från hennes lägenhet, "Europa och manlig ko" heter den. Det hela slutar med att en konstig röst viskar "Jag har en bild i mitt huvud. Den är väldigt tydlig. Som en fantom. Många älskade honom, men några hatade honom också. Så tänkte jag för för mig själv, en kväll i ett rum. Jag tittade i taket. Och jag såg..." fast på engelska såklart.

Avsnitt 8 - Vi ska ta bort allt skum

Tabacmannen är hos Gun, vill bara ha svart kaffe. Santa får ett glas mjölk. Milos och Dragovina tar Dragan till sjukhuset där dom träffar Dr. Müller som tycker det är skumt. Tabacmannen som fortfarande är hos Gun med Santa skryter om sin lägenhet i Köpenhamn, där har han skum i olika färger. Gun undrar varför Tabacmannen har skum i ansiktet, då förklarar Tabacmannen att det är för att han har ärr under skummet. Tabacmannen ger Dödslådan till Disco Duck som redan visste att Tabacmannen skulle hitta den åt honom, sen får Tabacmannen göra 10 armhävningar. Håkan Müller är på besök hos Bengt på Studio Konkret. Hasse Klas pratar med några ungdommar om dödsstraff i sitt eget nya program, livlig diskussion uppstår. I tomtens stuga äter Disco Duck, tomten, tomtemor och dom gröt. Tabacmannen kommer försent, han har varit i stan. Disco Duck blir arg. Det norska kristna jehovas vittnet (Arne) ska gå ut och pissa, han vinglar omkring på gården och ser rävarna som sitter och spelar sällskapsspel, sen är dom plötsligt borta. Stora svampar ser han också.

Avsnitt 9 - Ta den här kvällen som en liten lärdom

Snorkelmannen sover fortfarande i dödslådan. Arne Duck får göra armhävningar för att han svarar fel på Disco Duck nummer 0's frågor, sen går dom ut i skogen för att titta på Guds pyramid. Klagan klagar på Coca-Cola. Benny the Cat är på besök hos Bengt i Studio Konkret, där han visar karate och sjunger "Rock n roll in the moonlight" Disco Duck lär upp Disco Duck nummer 3. Svempa berättar för Hasse Klas hur bra han tycker att han är, dom åker bil. Hasse Klas får en present av Svempa, ett munspel. Hasse Klas spelar lite, sen åker dom hem till Svempa för att ta en grogg. Disco Duck nummer 0 förklarar att Anna-Greta Lejonlådorna är en stjärnport "stargate" som går rakt till pyramiderna. Eddie the Pig är Disco Ducks svenske grisslav. Arne ska bli en av dem på riktigt och måste då svälja Lisebergsdiamanten vilket han också gör. Svempa och Hasse Klas spelar blues med gitarr och munspel. Gröten i elden brinner i Snorkelstugan. Bra gröt = "Good Pooridge "

Avsnitt 10 - Kulorna i granen

Samtidigt, 11 dagar tidigare. Disco Duck, Santa, Tomtemor och Lars (Santa's son) sitter vid ett bord och tittar i dödslådan. I lådan finns det: En sovande man med ett hål i huvudet (Betyder: Öppna upp), ett papyruspergament med en Sphinx och två muggar som symboliserar Atlantis, vatten. Det är dags, säger Disco Duck, en snorkelman ska komma, och en kristen. Sperling von Glück är hos Bengt på Studio Konkret. Disco Duck måste gå in i pyramiden och sova, sova och se ut som döden. Som en sovande anka i pyramiden. I Sverige tycks alla sova, döden, zombies. Sperling von Glück berättar för Bengt att om han skulle bli stadsminister så skulle han stänga Systemet det första han gjorde, han tål inte att se ungdomarna droga ner sig. Och så skulle han konfiskera alla privata egendomar så att allt blev 100% statsägt. Sperling von Glück var nakenfotograf innan han blev politiker, fast han bytte ut sin dyrbara kamerautrustning mot en cykel- verkstad. Fjönte Jönsson och hans Fjöntfjollor är hos Bengt och visar ett smakprov ur deras kommande nyårsrevy som heter "Kulorna i granen". Sång! Milos och Dragovina är också på Studio Konkret och visar trolleritrick. Dom förflyttar Mr Swampson från en Anna-Greta Lejonlåda till en annan, men på vägen mellan lådorna så kommer han till ljusrummet (i kaban) där han ser Snorkelmannen ligga och trösta Eddie the Pig. Han ser också Disco Duck och rävarna där inne. Sen kommer han ut ur den andra lådan. Svempa bjuder Milos och Dragovina att visa deras trolleritrick på Sperling von Glücks födelsedagskalas, han fyller 43.


Avsnitt 11 - Jag byggde en pyramid till Håkan

Piraten berättar om en tävling på Studio Konkret, han har bytt mössa och man ska rösta på vilken som var snyggast. Disco Duck:arna tittar på Snorkelmannen i Snorkelstugan. Det var en bra födsel, och Snorkelmannens mamma mår bra. Sen ber dom. Hasse Klas har besök av Flods MC-killar som släpat Ruth Holm (Håkan Müllers grannpräst) efter två motorcyklar, en kedja i varje arm. (Det var Ruth Holm som låg på sjukhuset när Milos och Dragovina var där och lade in Dragan, dom låg/ligger i samma rum). Avbrott i programmet, Sperling von Glück har försvunnit meddelas det. Milos och Dragovina byter ut den mumifierade Ruth Holm mot Sperling von Glück, och rullar in honom i toalett papper så att det ser ut som Ruth Holm fortfarande ligger där. Sen tar dom med sig Ruth Holm (som fortfarande ser ut som en mumie), lägger henne i Anna-Greta Lejonlådan som dom kom med Sperling von Glück i och går iväg. Tillbaks till Studio Konkret igen. En av MC-killarna byggde en pyramid till Håkan, fast den ska dom riva nu. Håkan är ju liksom inte deras farsa längre. Milos och Dragovina dumpar Ruth holm på Holms kyrkogård på Holm. När dom är där så börjar sprinklersystemet vattna gravarna så att dom blir blöta. Svempa och Anita har tagit in på Eurostop (samma rum som Benny the Cat hade möte i i första avsnittet) där dom ligger och myser i en säng. Svempa tittar på Eurosport, löpning. Bengt är hos Arne Isacsson, den store travpoeten och intervjuar honom. Två av Mia's (Svempas dotter, som våldtog Mr. Swampson) arbetskamrater är ute och går med en hund när dom ser ett ödetorp som dom går in i. Där hittar dom Snorkelmannen, det är Snorkelstugan dom har hittat. Travarne intervjuas. Flickorna bär ut Snorkelmannen ur stugan och stoppar en skogshuggare som kommer åkande på vägen en bit bort. Trav Arne vägrar att låta biblioteket låna ut hans böcker gratis. Skogshuggaren skjutsar hem flickorna till Anna-Karin med Snorkelmannen och lägger honom i hennes badkar. Gun har flickfest hemma hos sig. Svempa och Hasse Klas ser på film om munspel. Sen lär Svempa ut intervjuteknik.

Avsnitt 12 - The frogdream och en massa telefonsamtal

Combatgirl (Svempas dotter, Mia) är full efter att dom har varit på Guns tjejfest och på disco. Guns kompisar vill att Gun och Tabacmannen (som var hög som ett hus på Tabac på Guns fest) ska komma och titta på grodmannen, men det vill dom inte. Santa kommer till Benny the Cat med en otroligt stor tand och säger God Jul! Combatgirl och hennes kompisar leker med grodmannen som dom kallar honom, fast han egemtligen är Snorkelmannen. Ruth Holm springer omkring och ser ut som en mumie. Disco Duck är i Miami och pratar i telefon med Arne. Disco Duck satt och mediterade i pyramiden och helt plötsligt så. Gun drömmer mardrömmar om Tabacmannen och ett par handskar i himlen. Disco Duck öppnar kylskåpet och ber Santa möta honom vid Glimmingehus Tabacmannen kommer till Gun för att hjälpa henne städa efter festen, som han lovade att han skulle göra kvällen innan. Benny the Cat sitter och äter frukost med bandet och blir förnedrad av Olle Hilding. Disco Duck springer till Glimmingehus och sen tillbaka. Gun har en pyramidsnäcka, hon samlar på snäckor. Hon ger Tabacmannen en snäcka som han då sväljer. Tabacmannen och Gun åker sen till Anna-Karin för att titta på deras grodman, då hittar Tabacmannen Disco Ducks Snorkelman och han blir jätteglad. Sen bär dom tillsammans ner Snorkelmannen till Tabac- mannens bil och lägger honom i bagageluckan. Milos och Dragovina kommer till Anna-Karin strax efter att Tabacmannen och Gun hade åkt. Mia, Svempas dotter, hade nämligen ringt till Svempa och sagt att dom hade hittat en grodman, då skickade Svempa dit Milos för att hämta grodmannen åt honom. Hasse Klas är på sjukhuset och tittar på Ruth Holm (som egentligen är Sperling von Glück). Benny the Cat pratar med sin manager, Mike Hoffman, som kräver att Benny the Cat ska betala alla räkningar själv.

Avsnitt 13 - Snorkelman på villovägar 2

Lars berättar för tomtemor, Santa och Tabacmannen att Snorkelmannen är borta. Alla blir helt förtvivlade. Inledning. Milos och Dragovina åker till sjuk- huset för att hälsa på Dragan, samtidigt som Tabacmannen och Gun också är på sjukhuset för att Gun (som jobbar där) ska visa Dragan för Tabacmannen som hon tror är en Tabacman för att han har en massa skum i munnen. Tabacmannen förklarar att det bara finns en Tabacman och att det är han. Den andre är bara en skum man. När Milos och Dragovina ser att Tabacmannen och Gun är där (som dom såg åka iväg när dom var hos Anna-Karin) så går dom ner till Tabacmannens bil, dyrkar upp låset, tar Snorkelmannen och lägger honom i deras trolleri- taxi-släp. När Tabacmannen och Gun tittat klart på Dragan, smakat på skummet och åker ner med hissen så undrar Gun om dom ska hyra film på kvällen, för hon vet en film som alla pratar om. Så blir det! Svempa kommer till tomtestugan där han hittar Ragnar som städar undan all rekvisita. Svempa ramlade när han var ute i skogen och sprang så han hoppar på kryckor. "Vem e du?" frågar Ragnar när han hittar Svempa i stugan. Svempa frågar om Ragnar har sett någon grodman, och det har han. "Det är inte här det är nån annanstans" säger Ragnar. Tabacmannen åker i sin bil och sjunger om Snorkelmannen som han tror ligger i bagageluckan på bilen. Ragnar går med på att visa Svempa till Snorkelmannen som är i ödetorpet och åker med honom i Svempas blåa sportbil. Disco Duck får se Svempa och blir jättearg på Ragnar. "Don´t you know this is topsecret?" undrar Disco Duck. "Jag är en idiot" svarar Ragnar. Disco Duck lyfter på sina glasögon så att Svempa ramlar ihop på gräset. Ragnar lägger Svempa i bagageluckan och Disco Duck säger att dom måste tortera Svempa för att få reda på vad han vet om Snorkelmannen. Hasse Klas är hos Dr. Müller som sjunger en sång om Hamburg. Hasse Klas ska ta med Ruth Holm till studion nu. När sedan Hasse Klas kommer till studion för att se vilken effekt dunder- medicinen Rehabnypnol har haft på Ruth Holm och tar bort allt toapapper som hon är inlindad i så får dom se att det är Sperling von Glück som ligger där och inte Ruth Holm. "Men han var ju kidnappad" säger TV-hallåan. Ett sus går genom publiken. Klagan vill att man ska sluta kalla Expressen för hortidning. "Sluta kalla Expressen för hortidning" skriker han på en gata och hotar alla med döden. Travfest! Texas Magnusson är hos Hasse Klas på Studio Konkret och sjunger trav-visor som Arne Isacsson har skrivit. "Den gamla hingsten har inga dagar kvar" sjunger han. Tabacmannen sitter i sin bil och skumrunkar. Då kommer Disco Duck och upptäcker honom och han blir jättearg på Tabacmannen. Tabacmannen försöker byta samtalsämne genom att säga att han har Snorkelmannen i bagageluckan, när Disco Duck inte ser någon Snorkelman (för Milos och Dragovina tog ju honom) så säger han: "Do you think i am some fucking clown in Circus Scott or something?". Sen säger Disco Duck till Tabacmannen att han ska ta med sig Santa och åka dit med rävarna som kommer med mannen som antagligen vet var Snorkelmannen är.

Avsnitt 14 - Det osar röv

Lång inledning. Milos och Dragovina sitter och tittar på nyheterna på TV. Dom pratar om Saddam Hussein, Milos gillar honom. Gun är hemma och tittar på Film für alle. Tabacmannen, Santa och rävarna förhör Svempa om Snorkel- mannen, han vet ingenting. Svempa vill gå hem. Då säger en av rävarna: "Nu ska du får stryk av ett strykjärn" och stryker honom på röven. Sen sticker Santa in sin käpp i munnen på honom. Efteråt sitter dom och dricker öl och röker, Svempa gillade tortyren och vill att dom ska komma till Studio Konkret och tortera på TV. För Svempa är TV-producent förklarar han, men det visste ju redan Tabacmannen. Sen förklarar Tabacmannen för Svempa att det inte går, för att dom inte finns på riktigt, dom är bara fantasi. Då börjar Svempa skratta. När Svempa sen kommer hem så är Milos och Dragovina där, dom har brutit sig in genom altanen. Snorkelmannen ligger i Svempas dyrbara konstverk (ett akvarium med tre basketbollar). Svempa blir arg och kräver att Milos och Dragovina ska hjälpa till att ta bort honom från akvariumet. Tabacmannen kommer till Gun och förklarar att han har haft en jobbig dag. Gun har tittat på Film für alle och hittat Dragan (som hon såg på sjukhuset) i filmen. Det är en kille med skum i ansiktet på fodralet. Gun tror att det är Björn Borg, den svenske tennisspelaren. Björn Borg med skum i ansiktet i en tysk bögfilm, säger Tabacmannen.

Avsnitt 15 - Kristallnappen

Svempa blir tagen till Kaban i Mecka och in i ljusrummet för att där bli Förvandlad till en anka. Duckologins fattigmans mytologi, fattar ni? Santa kommer med Snorkelmannens brödrost. Sen stoppar Disco Duck ner Music für alle-skivorna i brödrosten som smälter. Då blir Disco Duck så förtvivlad att han slår sönder brödrosten och frågar efter den stora. Då tar en av rävarna upp en stor kristall ur fickan och ger till Disco Duck som börjar äta på den och blir lugnare. Santa har förvandlat Hasse Klas och Bengt till gröt med ett skott från höften med sin käpp. Ankorna och Santa har möte i studion och äter gröt. Hasse Klas är söt, Bengt är bitter och om man blandar så smakar det sötsurt. Anita kommer in och vill att Svempa (som är en anka nu) ska komma upp med henne och ha ett möte, men Svempa förklarar att han har möte här, med dom nya programledarna. Anita undrar också var Hasse Klas och Bengt är, då förklarar Disco Duck att dom ligger på bordet (i form av gröt). Tabacmannen är på en strand för att skumrunka, där hittar han Combatgirl och hennes kompis som ligger och solar, dom får se på när han skumrunkar. Combatgirl får hjälpa till att spruta skum på Tabacmannen som tycker att Combatgirl var jättebra och vill gifta sig med henne. Ankorna har nu kontrollen över Studio Konkret. Dom ska ta över alla TV kanaler i hela världen. Ni ska inte tro på reklamen för det är bara lögner. Sen slutar hela serien med att Piraten säger hej då.

information
more information
ännu more information