En historia skriven i handen © Mikael Ericsson, 2005