DARK HONEYMOON / 2009
Mikael Ericsson
Video Installation For Mobile And Stationary Projectors, UV-paint, UV-light, Sound
Dimensions: 18 x 20 x 3 m
Får ej övertäckas, Eskilstuna Konstmuseum, Sweden

Questions about our civilisation – about modern life, the rate of consumption, our attitude to nature and much more – are themes that often occur in Mikael Ericsson’s work. In Dark Honeymoon he juxtaposed frightening pictures of society’s stress and collapse with a meditative feeling that made visitors stop in their tracks and recognise the value of slowing down

Frågor om vår civilisation – om modernt liv, konsumtionstakt, naturhänsyn och mycket annat – återkommer i Mikael Ericssons konst. I verket ”Dark Honeymoon” låter han skrämmande bilder av samhällets stress och sammanbrott utmanas av en meditativ känsla, som fick besökare att stanna upp och bejaka långsamhetens värde.