LJUDSKÅDNING / SOUND WATCHING / 2017
Mikael Ericsson
Four Channel Sound Installation
(X)sites, Konstnärscentrum väst
Gullbranna Observatorium, Sweden
5 aug-8 okt 2017

(X)sites was a series of presentations of temporary site-specific artworks (Land Art) in the landscapes encompassing the Kattegatt and Sjuhärads bicycle routes on the Swedish west coast.

Soundwatching

My work consists of two parts installed in the forest and at the observatory near Gullbranna. The sound is based on plastic garbage that I have collected along the coast, which has then been processed electronically. This artificial sounds activates the forest, the observatory and the surrounding landscape.

Ljudskådning

Mitt verk består av två delar som är installerade i skogen och vid observatoriet nära Gullbranna. Ljudet utgår från plastskräp som jag har samlat in längs kusten och som sen bearbetats elektroniskt. Dessa konstgjorda ljud aktiverar skogen, observatoriet och det omgivande landskapet.landart.se

Press 1
Press 2