Ljudskådning - Outdoor Sound Installation
(X)sites Kattegattsleden
Gullbranna Observatorium, Sweden
5 aug-8 okt 2017

Mitt verk består av två delar: en ljudinstallation vid en parkeringsplats längs cykelvägen där artificiella varelser gör läten inne i skogen. Ljudet utgår från plastskräp som samlats in längs kusten och bearbetats elektroniskt. Dessa läten inbjuder till att fortsätta längs grusvägen som leder upp till ett gammalt observatorium i vars inre den andra installationen är placerad. På femtiotalet utforskades världsrymden här men är nu nedlagt sedan ett halvår tillbaka. Forskningen fortsätter dock. Men nu utan ledning. Inte bara ljudskådning mot skyn. Utan också ner mot underjorden.

My work consists of two parts: a sound installation at a parking lot along the cycle path where artificial creatures have a conversation in the forest. The sound is based on plastic litter collected along the coast and processed electronically. If you continue along the gravel road you will find an old observatory where the second installation is located. In the fifties, space was explored here, But is now closed. However, the research continues but now without any management. Not just sound watching against the sky but also down to the underworld.

For more information (x)sitest, please click here

Press 1
Press 2