EKOTEMPEL/ MIKAEL ERICSSON / 2017
Performance at Strängnäs Cathedral / Sound Installation at the Echo Tempel
Sound of Sörmland, Strängnäs, Sweden
15 Juni - 13 aug 2017

For this sound installation Mikael Ericsson used Strängnäs Cathedral as an architectural tool for an echo mining performance. The raw material was processed and then installed at the Eco tempel in Strängnäs, Sweden.

I Mikael Ericssons ljudinstallation användes Strängnäs Domkyrka som gruva för ekoutvinning. Genom en performance bearbetades råvaran som därefter installerades vid Ekotemplet på kullen bredvid (som därmed fick göra skäl för sitt namn).EKOTEMPEL

I Strängnes visar Mikael Ericsson en ljudinstallation vid Ekotemplet. Lusthuset uppfördes 1818 av järnhandlare Nils Rydberg som punchveranda till Strängnesbornas förnöjelse. Förledet eko kommer av att byggnaden vanligen hade ett kupolformat innertak som kunde ge en viss ekoeffekt mitt i "rummet". Men även andra byggnadstyper förekommer som mer liknar antikens grekiska tempel. Ekotemplet i Strängnes är av den senare varianten och saknar därmed möjlighet till att skapa ekoeffekter. Men det gör däremot Domkyrkan som ligger på kullen bredvid. I Mikael Ericssons ljudinstallation används Domkyrkan som gruva för ekoutvinning. Råvaran bearbetas och förädlas för att slutligen presenteras vid Ekotemplet (som därmed får göra skäl för sitt namn).


MORE WORK AND PROJECTS

CV

ABOUT