SAMTAL MED SKRÄP / CONVERSATION WITH TRASH
/ 2017
Mikael Ericsson
Video Installation with Sound
Dimensions Variable
The Tall Ship Races, Halmstad, Sweden, 2018

The project focus on the large concentration of waste of plastics that cumulates far out in the oceans. In contrast to organic waste the plastic can not be decomposed into smaller parts which affects the biological life in the ocean. In the video installation Conversation with trash Mikael Ericsson works with hand-drawn animations to describe this phenomenon.

Projektet utgår från den stora koncentration av plastskräp som samlas långt ut i världshaven. Till skillnad från organiskt avfall så bryts inte plast ner utan sönderdelas till allt mindre delar som till slut påverkar det biologiska livet i havet. I videoinstallationen Samtal med skräp arbetar Mikael Ericsson med handtecknade animationer för att skildra detta fenomen.

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden / The project was supported by The Swedish Arts Grants CommitteeCONVERSATION WITH TRASH
/ 2017
Mikael Ericsson
Piece for pipeorgan, sampler and animation

Koncert Kirken, Copenhagen, Denmark

From the premiere at Koncert Kirken, Copenhagen 17 may 2017


Mikael Ericsson playing the Pipe organ


Still from the animation


Still from the animation


From the premiere at Koncert Kirken, Copenhagen 17 may 2017