Samtal med skräp / Conversation with Trash - Mikael Ericsson

Video installation
Tall Ship Race, Halmstad
30 juni-3 juli 2017


Samtal med skräp / Conversation with Trash - Mikael Ericsson

Piece for pipeorgan, sound and animation
Koncert Kirken, Copenhagen, Denmark
19 May 2017Projektet utgår från den stora koncentration av plastskräp som samlas långt ut i världshaven. Till skillnad från organiskt avfall så bryts inte plast ner utan sönderdelas till allt mindre delar som till slut påverkar det biologiska livet i havet. I videoinstallationen Samtal med skräp arbetar Mikael Ericsson med handtecknade animationer för att skildra detta fenomen.

Projektet har genomförts med stöd från KonstnärsnämndenCONVERSATION WITH TRASH
Videoinstallation, Mikael Ericsson, 2017

The project focus on the large concentration of waste of plastics that cumulates far out in the oceans. Unlike (in contrast to) organic waste the plastic can not be decomposed into smaller parts which affects the biological life in the ocean. In the video installation Conversation with trash Mikael Ericsson works with hand-drawn animations to describe this phenomenon.

The project was supported by The Swedish Arts Grants Committee


From the premiere at Koncert Kirken, Copenhagen 17 may 2017Mikael Ericsson playing the Pipe organ


Still from the animation


Still from the animation


From the premiere at Koncert Kirken, Copenhagen 17 may 2017

Contact: ericsson@trumtrum.se
Tel: +46 (0)70 7304631

MORE WORK AND PROJECTS

CV

ABOUT