GRANEN AVKLÄDD AV SINA UNGKARLAR, TILL OCH MED / 2011
Mikael Ericsson
Two Channel Video Installation, UV-paint, UV-light, Sound
12,5 x 4,5 meter
Moderna Museet, Stockholm, Sweden


The work was created for an evening about alternative artistic initiatives DO IT-YOURSELF! Moderna Museet, Stockholm, Sweden, 20 dec 2011

Videoverket skapades till en kväll kring alternativa konstnärliga initiativ GÖR-DET-SJÄLV! på Moderna Museet 20 dec 2011