THE ROOM WAS EMPTY APART FROM A SHELF ON THE WALL / 2007-2008
Mikael Ericsson
Video Installation With Mobile Projector, UV-paint, UV-light, Sound
Dimensions: 13 x 14 x 4,5 m
Malmö Art Museum, Sweden, 2008
Halmstad Konsthall, Sweden, 2007

The project was supported by The Swedish Arts Grants Committee

RUMMET VAR HELT TOMT FÖRUTOM EN HYLLA SOM SATT PÅ VÄGGEN / 2007-2008
Mikael Ericsson
Video Installation med Mobil Projektor, UV-färg, UV-ljus, ljud
Dimensioner: 13 x 14 x 4,5 m
Malmö Konstmuseum, 2008
Halmstad Konsthall, 2007

Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden