Space Based Launch Platform for Kinetik Kill Vehicles 2 (Russia)
Tempera on board, 244 x 244 cm
Mikael Ericsson, 1988 (Beckers Art Collection)

Beckers Konstnärsstipendium 20 år
2006-12-02 - 2007-01-21
Färgfabriken, Stockholm

1987 Kent Karlsson 1988 Mikael Ericsson 1989 Annette Senneby och Dan Wolgers 1990 Mats Caldeborg 1991 Anders Widoff 1992 Ulf Rollof 1993 Johan Widén 1994 Karin Grankvist och Ingela Johansson 1995 Maria Lindberg 1996 Peter Ojstersek och Richard G Carlsson 1997 Karin Wikström 1998 Peter Geschwind och Thomas Karlsson 1999 Jockum Nordström 2000 Linn Fernström 2001 Christian Partos 2002 Annika Larsson 2003 Magnus Larsson 2004 Patric Larsson 2005 Albin Karlsson

BECKERS KONSTNÄRSSTIPENDIUM 1987-2006

När Beckers konstnärsstipendium 1987 delades ut för första gången till målaren och skulptören Kent Karlsson var det antagligen få som trodde att stipendiet 2006 skulle tjugoårsjubilera. Beckers konstnärsstipendium har onekligen blivit en institution och till skillnad från många andra privata initiativ i konstvärlden har det överlevt både bra och dåliga tider vilket sannerligen bör uppfattas som ett styrkebesked och därtill som en markör för stipendiets seriositet. För Beckers är det också glädjande att samtliga konstnärer efter erhållet stipendium blivit framgångsrika på konstens svenska arena och att ett flertal av dem också rönt stor internationell uppmärksamhet. Det är därför med både trygga och stolta ögon vi kan göra en återblick och presentera de drygt tjugo stipendiaterna i denna katalog samt på en utställning i Färgfabrikens lokaler.

Beckers konstnärsstipendium initierades 1987 av Ulf G Lindén som var styrelseordförande i AB Wilh. Becker 1987– 2006. Stipendiet blev en naturlig fortsättning på den samling svensk konst som Ulf G Lindén genom åren låtit köpa in. Samlingen omspänner idag ett hundratalet målningar, skulpturer och fotografier och förutom verk av stipendiaterna inrymmer samlingen också verk av bland andra Ola Billgren, Öyvind Fahlström, Lena Svedberg och Olle Bærtling.
Genom Beckers konststipendiater och deras verk kan vi idag se hur konsten i Sverige förändrats under de senaste tjugo åren: en resa via måleri, skulptur, fotografi, teckning, video till animation. Bakom alla visuella olikheter anar man juryns ambition att varje år finna en yngre konstnär vars konstnärskap inte riktigt tagit fart trots uppenbara kvaliteter. Beckers konstnärsstipendium kan således inte sökas utan juryn söker själv sina kandidater och väljer sedan varje år ut ett fåtal konstnärer som oftast personligen söks upp i respektive ateljé inför finalt beslut.

Juryn för Beckers konstnärsstipendium har alltid varit numerärt tre till antalet. Under de första åren bestod juryn av Folke Edwards, Svenrobert Lundquist och Viviann Lindén. Därefter var Bo Nilsson, under åren 1991–2001, en i tretalet. Dagens jury består av Jenny Lindén Urnes (ordförande sedan 1993), Mårten Castenfors (ledamot sedan 1993) och Jan Åman (ledamot sedan 2002).

Under åren har stipendiet årligen delats ut och presenterats i form av utställningar i allt från kyffiga källarlokaler till ett välrenommerat galleri i Kungsträdgården. Sedan år 2000 sker den årliga presentationen av stipendiatens/stipendiaternas verk i Färgfabrikens vackra salar. Man kan därmed säga att stipendiet äntligen kommit hem eftersom Carl Wilhelm Becker redan 1903 köpte och bedrev färgtillverkning i dessa lokaler. Samt att Lindéngruppen sedan 2001 är Färgfabrikens huvudsponsor.

Vår förhoppning är att Beckers konstnärsstipendium under ytterligare några decennier skall fortsätta att vara ett generöst, oförutsägbart och kompromisslöst stipendium till glädje både för de ärade konstnärerna och för den konstintresserade publiken.

Mårten Castenfors