FLODVÅGSANTECKNINGAR / 2004
Installationsvy Mjellby Konstmuseum, 2004
Mikael Ericsson
Videoinstallation (No sound)
Dimensions: 165 x 165 x 660 cm


FLODVÅGSANTECKNINGAR / 2004
Mikael Ericsson
Videoinstallation